1. Verzamelen van Persoonsgegevens
  ROADTRIPZ verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hierna volgt een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt door ROADTRIPZ.

Uw account
Bij het aanmaken van een account op de ROADTRIPZ app worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven. In uw account op de app ROADTRIPZ slaat ROADTRIPZ onder andere de volgende informatie op: uw naam en e-mailadres.

Contactformulier
Als u het contactformulier/ offerteformulier op ROADTRIPZ invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens verzameld die u vrijwillig aan ons verstrekt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer

 1. Doel van de verwerking
  ROADTRIPZ verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

verwerkingen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit internet diensten in de breedste zin van het woord;
telefonisch contact met u op kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
het verstrekken van de door uw gevraagde informatie via het contactformulier;
Uw gegevens kunnen gedeeld worden met onze horeca locaties conform de met u overeengekomen opdracht.
We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze Privacy- en Cookieverklaring worden beschreven.

 1. Doorgifte aan derden
  In het kader van bovenstaande doeleinden geeft ROADTRIPZ uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
De doorgifte geschiedt aan een door ROADTRIPZ voor de in deze Privacy- en Cookieverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden ROADTRIPZ een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
ROADTRIPZ voor het delen van uw persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten ROADTRIPZ, uitdrukkelijk toestemming aan u heeft gevraagd en u deze toestemming geeft.
ROADTRIPZ op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 1. Beveiliging van gegevens
  ROADTRIPZ maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ROADTRIPZ ontvangt. Een aantal van de maatregelen ROADTRIPZ zijn als volgt:

De website van ROADTRIPZ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 1. Inzage en wijzigen van uw gegevens
  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 1. Cookies
  Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Wij gebruiken “Analytische’’ cookies. Informatie die verzameld wordt door het gebruik van ‘’Analytische’’ cookies is anoniem en wij gebruiken deze gegevens om het totale aantal gebruikers van de website te berekenen en om te meten welke functionaliteiten van de website het meest gebruik worden. Daarnaast zouden wij deze informatie kunnen gebruiken om advertenties die afgestemd zijn op uw specifieke kenmerken op onze website en op overige websites te tonen.

 1. Aansprakelijkheid
  Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen Privacy- en Cookieverklaring. Wij adviseren om deze Privacy- en Cookieverklaringen zorgvuldig door te lezen voor u aan of via hen persoonsgegevens verstrekt. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.
 2. Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring
  Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 3. Klacht indienen
  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.
 4. Contact
  Indien u vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring of gebruik wilt maken van uw rechten (artikel 5 Inzage en wijzigen van uw gegevens), kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Via e-mail op Info@roadtripz.eu